Изказване на Мария Капон относно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Дата: 07 Ноември 2008 Автор: Мария Капон

0
275

Изказване на Мария Капон по време на обсъждане на проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на постоянни комисии и подкомисии за контрол върху службите за сигурност

МАРИЯ КАПОН (независим): Уважаеми колеги, искам да се обърна от тази трибуна към Вас, господин Найденов, като председател на най-голямата група на мнозинството. Смятам, че този дебат, който водим за комисията, е изключително важен. От седмици наред в Брюксел се следи всяка една дума. Разберете колко е важно. Вие предпоставяте по начина, по който водим дебата дори за комисията, на България да бъде наложена предпазна клауза през февруари. Аз ви моля и смятам, че трябва да направите веднага сбирка между опозиция и мнозинство и да се намери компромисното решение. Няма от какво да ви е страх. Няма причина да ни е страх от друго, освен това, че страната ни е застрашена да остане наистина в задния двор на Европа. Разбирам, че това, което се случи през последните седмици относно информацията, която изтичаше, беше много страшно. И разбирам, че самите служби искат да съхранят себе си и мнозинството не може да го приеме. Но разберете, наистина е много важна темата за комисията, час по-скоро тя трябва да се състои и да бъде при приемливи условия за цялото гражданско общество. Тези условия, които предлагате, са напълно неприемливи. Те не са приемливи и за България, и за Народното събрание, и за опозицията. Те са неприемливи за Европейската комисия и за Европейския съюз. Благодаря.

Реплика на АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Вземам думата, единствено, за да кажа, че не е необходимо, госпожо Капон, да ни подсказвате, че темата е изключително отговорна, че тя е предмет на особена чувствителност и разбира се на повишено внимание от нашите партньори. Ние имаме това съзнание. Затова в продължение на месеци ние правим усилията да стигнем до общо съгласие. Вие стигате сега до абсурда, сега да ни предложите вие да имате мнозинство в тази комисия и се опитвате да прехвърлите отговорността за тези решения единствено и само на мнозинството. Отговорността ни е обща. Затова, моля Ви, не се опитвайте да ни налагате в такъв случай решение, използвайки възможността за бележки от страна на европейските ни партньори. Ще повторя – четири кръга на разговори, на консултации, в които стигнахме до определено съгласие. И ако се вгледате по-внимателно и в предложението за решение, и в предложенията за допълнителни промени в проекта на решение, за прередактиране на проекта за решение, ще видите, че отчитаме тези бележки.Ще кажа и следното. Имаме разбира се и съзнанието за това, че тази комисия трябва да осигури контрол върху начина, по който се спазват и гарантират правата на българските граждани по отношение на службите за сигурност, в това число и по отношение прилагането и използването на специалните разузнавателни средства. Не случайно подчертаваме, че даваме възможност за пълен контрол върху дейността на службите за сигурност, върху цялостната им дейност, в това число и по отношение на оперативните дела. За това сме предложили залата да решава достъпа до текущи оперативни дела. А що се отнася до всички други дела, които са приключени, архивирани, съответно приключили с осъдителни присъди, това е работа на комисията, разберете. Това, което очаквате е да ви съберем, но аз ви предлагам да се събере опозицията, заедно с независимите народни представители и да излъчите вашите представители в комисията и в подкомисията. Това ще бъде отговорният ход, който очакваме от страна на българската опозиция.

Дуплика на МАРИЯ КАПОН (независим): Нали разбирате, че е абсурдно Народното събрание да решава какво да прави комисията и с текущите дела? Нали разбирате колко е абсурдно в тази зала някой да каже: има в момента такава разработка, между 240 народни представители. И всички ние да гласуваме дали тази комисия да има достъп или не! Извинявайте, обаче аз наистина не мога да разбера за какви служби става въпрос тогава. Значи ние говорим за това, че тези 6, 8, 9, 10, 12, 15 човека, които ще отговарят и които ще имат достъп, трябва наистина да осъзнават колко е класифицирана информацията, как не трябва да изтече информация навън. И в един момент вие се опитвате да ни убедите, че отговорността на опозицията е да разреши тази зала тук, 240 народни представители, срещу някои от които има процедура за дела, извинявайте, тези хора да гласуват за текущи разработки! Честно да ви кажа, аз не мога по никакъв начин да нося отговорност за това. Не смятам за нормално. В тази зала доверието към определени хора аз го нямам, така че да мога да допусна сигурността на страната ми да зависи от тази зала. Както искате, така го разбирайте. И освен, че вие знаете това, това го знае и Европейската комисия. А нашите партньори от Европейската комисия, точно така, те са нашите партньори, те отдавна само чакат да видят стъпките. И вчера в законите вие нямахте политическата воля, и всеки ден ние забелязваме, че липсва политическата воля у правителството да разбере какво е състоянието на страната ни.Аз последно ви казвам и апелирам – не апелирайте към опозицията, защото опозицията е готова и да излъчи народни представители, и да се разбере за това колко да бъдат – три, четири, пет, шест, пак казвам, но при приемливи условия за националната сигурност на страната. Благодаря.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

nineteen − 11 =