Позиция на Коалиция „Десните“ относно промените в Закона за здравното осигуряване

Дата: 27 Март 2015 Автор: Коалиция "Десните"

0
196

На настоящия етап, между първо и второ четене в Народното събрание на промените предлагани от Министерството на здравеопазването в Закона за здравното осигуряване, ние от Коалиция „Десните“, смятаме за необходимо докато все още има възможност за корекции, да предупредим за следното:
1. Предлаганите промени са необмислени, половинчати, некоординирани със съществуващото здравно законодателство и ще предизвикат значително влошаване на достъпа до здравеопазване на големи групи от хора, съпроводено с необосновано оскъпяване на медицинската помощ;

2. Предлаганият законопроект (ЗИД на ЗЗО) не е придружен с анализ на въздействието му в организационен, финансов и функционален план, което прави евентуалното приложение непредвидимо, а поведението на здравните власти в близките години ще се базира на механизма „проба-грешка“ и предопределя „гасене на пожари“ постфактум – подход недопустим в здравеопазването и в държавното управление въобще;
3. В обществения дебат относно промените МЗ отказа да представи и защити позициите си – това се случи както в органите за тристранно сътрудничество, така и в публичното пространство. По същество, поведението на министър Москов в този процес бе демонстрация на незачитане на общественото и експертното мнение, което показва формалното отношение на властта към проблемите и гражданското общество. Въпреки отрицателното становище на обществеността, НЗОК, синдикатите и работодателите към предлаганите промени, станахме свидетели на налагане на необмислени решения безапелационно и без дискусия;
4. В направените предложения за разделяне на досегашното универсално покритие със здравна помощ по линия на здравното осигуряване на два пакета – основен и допълнителен, личи застрахователен лобизъм и създаване на ситуация заредена с корупционен потенциал, както и увеличени възможности за изнудване на пациенти;
5. Листите на чакащи пациенти ще създадат не само опасност от здравни драми за много хора, но и увеличен риск от конфликти между лекари и пациенти, както и до лавина от съдебни дела на пострадалите срещу лекари и лечебни заведения;
6. Нарушават се най-малко четири системни принципа на здравното осигуряване – на солидарността, справедливостта, равнопоставеността и самоуправлението. Това ще доведе до нерационално функциониране на сектора и до допълнително демотивиране на коректните платци на здравни вноски, без да се мотивират некоректните такива;
7. Предупреждаваме, че ако се стигне до приемане и прилагане на ЗИД на ЗЗО в този му вид хаосът в здравеопазването ще се увеличи драстично, ще нараснат и административните разходи за управление на системата поради допълнителната необходимост, която ще се появи за контрол върху новите негативни процеси, които този хаос ще създаде.
С настоящата позиция целим да заострим вниманието на народните представители, на които им предстои да приемат на второ четене ЗИД на ЗЗО, както и гражданите за подготвяните им неблагоприятни интервенции върху достъпа, цената и качеството на медицинската помощ, на която имат право като здравноосигурени лица. Призоваваме Министерството на здравеопазването да оттегли законопроекта и да положи повече усилия за усъвършенстването му така, че да подобри статуса на здравеопазването, вместо допълнително да го разстрои и влоши.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

16 − 6 =