Правителството няма генерална концепция за кризата

Дата: 21 Октомври 2008 Автор: ТВ „Икономика”

0
305

Мерките които се взимат в момента са на принципа на „черната кутия”.

Заместник-председателят на ЕНП Владимир Зиновиев в предаването „Бизнес Дневник” по ТВ „Икономика” 

Водещ: Гост в студиото ни тази вечер е Владимир Зиновиев, заместник-председател на Единната народна партия. За България той се явява и президент на Европейския консултантски съюз – на одиторите, юридическите, данъчните и икономическите консултанти. Добър вечер, г-н Зиновиев!

Владимир Зиновиев: Добър вечер на Вас, и на зрителите!

Водещ: Как ще коментирате днешното решение на Българска народна банка резервните активи на търговските банки вече да се признават за 50% от касовите им наличности?

Владимир Зиновиев: Става въпрос за един опит. Пак искам да започна оттам, че в условията на валутен борд БНБ е с доста ограничен потенциал от дейности и едно всъщност от основните звена, в които може да се движи, е именно играта с резерва, т.е. колко да бъдат блокирани. И това е един опит да се налее ликвидност в банковата система. Големите банки в България държат около 30-40 до 50 млн. в брой. Това са пари, които са по каси, по банкомати и решението всъщност е насочено именно в тази посока – 50% от тези пари да се признават като ресурс, който е реално обезпечаващ. За мен това като цяло е ход в правилната посока. Това, което е по-смущаващото е, че е много хаотичен. Аз не усещам за себе си, а и с колегите, с които работим и разговаряме всеки ден – не усещаме генерална концепция за това какво се прави крачка по крачка, за да бъдат редуцирани пораженията вследствие настъпването на финансовата криза. Изказванията от страна на правителството в стила „ние държим всичко под контрол, наблюдаваме!” не смятам, че са достатъчни и определено интервенцията трябва да бъде много по-динамична.

Водещ: Все пак и БНБ, вие казахте, че ние сме зависими от Международния валутен фонд, съответно и европейските лидери призоваха за едни много регулирани действия от страна на всички правителства. Това е хаотичен ход, казвате?

Владимир Зиновиев: Паника! Това е ход вследствие на паниката. И имайте предвид и нещо друго, че все още кризата в България не се е усетила. Това са първите импулси. Тепърва предстои….

Водещ: А ще се усети ли? В медиите беше разпространена тезата, че кризата няма да отмине страната ни, но че тя ще се изразява не във фалити на банки, а във фирми. Вашата позиция?

Владимир Зиновиев: Имайте предвид, че така или иначе вече усещането в области, които бяха най-динамичните за изминалите 8-10 години. Говоря областите, свързани с недвижимите имоти, като свързвам тук и туризмът, строителството, търговията. В тях вече се усещат. Този пазар започва да се охлажда. Така, че това не е, как да кажа, малък сигнал, който трябва да бъде лесно подценен и пренебрегнат.

Водещ: Какво трябва да направи тогава правителството? Ако това е хаотичен ход, все пак те се опитват да…..?

Владимир Зиновиев: Генерална концепция как да се реагира. Защото в момента това е същото както и със ситуацията с еврофондовете. Трябва да има ясна визия в кратко, средно, в дългосрочен план, какво се прави, какви са целите и съответно какви са сценариите в един и в друг случай, за да се случат предвидими развития на дейностите. Аз лично смятам, че поне по отношение на финансовата криза най-малкото, което можеше – можеше да се обсъжда в един по-широк кръг, мерките, които се предвиждат да се правят. Моето усещането е, че нещата, които се случват в момента са малко на принципа на „черната кутия”.

Водещ: Много призиви от икономисти чухме, че се закъснява реакцията от страна на правителството. Защо досега не се е появила една такава генерална концепция?

Владимир Зиновиев: Аз не мога да отговоря на този въпрос. Показателен е факта обаче, че в условията на паника, моите наблюдения са – като не знаем какво да правим, правим каквото знаем. Хубаво е, че се демонстрира някакво желание, пак казвам, да се налее ликвидност в банковата система, но просто днес правим ей така една стъпка в тази посока, утре ще направим някаква друга. Това не е концепция. Това са наистина ходове на базата на стрес, на базата на очакване на неочакваното. Няма как  да очакваме, че ходове, които не са координирани биха довели в правилната посока. Банките най-малко имат нужда също от това, също така и частният сектор като такъв и потребителите като такива.

Водещ: Повишаването на ликвидността в синхрон ли е с това, което правят другите правителства?

Владимир Зиновиев: Те се опитват да се справят с друг вид проблем. Значи свежият ресурс е много сериозен проблем и то всъщност и с това и тръгна и кризата в САЩ. В един хубав момент се оказа, че банките разполагат много повече с активи, под формата и на недвижими имоти, а не толкова с кешов ресурс. Така, че смятам, че ние не сме достигнали етапа, в който да имаме проблемите, които имат западноевропейските, американските, азиатските…

Водещ: Смятате, че ще достигнем този етап ли?

Владимир Зиновиев: То е неизбежно. Като се анализира простия факт, че повечето от банките, които работят на българския пазар са свързани с „майки”, които изпитват не малки сътресения в условията на тази криза. Аз не искам да изброявам поименно банка след банка, но бих обърнал внимание, че дори една от големите банки, които са в работещи, в дългосрочни проекти, с публични бенефициенти, говоря в спектъра общини, и която основно профила на банката е ориентирана в тази посока, тази банка също изпитва много сериозни трудности. А тепърва предстои и в България да се случват проекти, свързани с публично-частни партньорство, свързани с усвояване на финансов ресурс по линия на еврофондовете. Как общините, при положение, че те имат един доста ограничен бюджет, а от този ограничен бюджет ресурсът, който е предвиден за капиталови разходи, особено в средните общини, а да не говорим за малките, е още по-малък. Така, че на тях ще им трябват пари, както за префинансиране на грантовата част, така и за съфинансиране в случаите, когато това се изисква. При един рестриктивен модел на поведение на банковата система, това ще бъде много сериозен проблем, както за публичния сектор, така и за частния сектор, който пък се явява изпълнител на обществените поръчки по тези дейности. Говорим за области като инфраструктура, околна среда и т.н.

Водещ: Миналата седмица Единната народна партия обявихте, че ще настоявате правителството съвместно с БНБ и Асоциацията на търговските банки да създаде гаранционен кредитен пул, от който банките да ползват до 1/3 за вътрешно кредитиране. Повече подробности около това предложение!

Владимир Зиновиев: Именно. Това е идеята. Това са първите крачки за изграждане на тази концепция, за която говорих. Това е нашето разбиране. Ние така разбираме да се направи една концепция, която да дава сигурност и стабилност на банковия сектор и да защити от една страна самите банки, а от друга страна и потребителите. Пак казвам, и в лицето на юридическите, и в лицето на физическите лица, защото това са активно опериращите на пазара. Другото нещо, което е като продължение, е всъщност именно по този начин могат да се градят и следващите стъпки. Но трябва да се тръгне от някъде. И инициативата, за съжаление, пак казвам, не беше толкова диалогично посрещната от обратната страна. Вместо това виждаме реакции, които не са със сигурност лишени от логика, но не са част от някакъв генерален план за действие.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

2 × one =