Европейско наказателно право

Дата: 14 Май 2008 Автор: Анета Петрова

0
333

Сборникът Европейско наказателно право се издава със съдействието на Единна народна партия и е посветен на поемането на функциите на Президент на Европейския Парламент от Проф. д-р Пьотеринг.

Изданието има за цел изясняването на основни теоретични концепции и приложни аспекти на паралелното имплементиране в държавите-членки на вторичното право на Европейския съюз. Като примерен модус за това се използва възможно най-чувствителната сфера с оглед държавния суверенитет на страните-членки, а именно процесът на Европеизиране на Европейското наказателно право. Неговото развитие и структура са определящи за утвърждаване демократичната легитимност на Европейския съюз.

Затова и въпросите разгледани в сборника, като разделението на наказателно – правни компетентности в рамките на нормотворческия процес, създаването на минимум стандарти при обезпечаване на прозрачност и системна защита, неутрализиране на едностранчивостта и дефицита от  принципиализация на основополагащи институти и др., са от решаваща значимост с оглед перспективите на развитие на съвкупността от правни норми на Европейския съюз.

Концепцията на реформата с Договора от Лисабон заема централно място в разработките. В тази насока е и трудът на Проф. Винклер, Защита на основните права в Европейския съюз съобразно Договора от Лисабон. Наред с това  са подложени на детайлно  изясняване и следните въпроси: Имплементирането на регламента относно картелното производство на ЕО в немското mраво, Prof. Dr. Uwe Hellmann, Universität Potsdam,  Имплементиране на Европейската заповед за задържане в Република Германия, Prof. Dr. Bernd Hecker, Universität Gießen, Електронен информационен обмен в рамките на полицейско-съдебното сътрудничество в Европейския съюз, Prof. Dr. Jörg Eisele, Universität Konstanz, Сравнителноправни наблюдения на наказателното преследване на организираната престъпност в европейски мащаб, Prof. Dr. Arndt Sinn, Europa-Universität Viadrina Frankfurt, По пътя към Европейска държава на сигурността?, Prof. Dr. Dres. h.c. Bernd Schünemann, Universität München.  На архитектурата и своебразието на Балканския регион е и посветена разработката на  Prof. Dr. Georg Kreis, Universität Basel под заглавие „Мостове и ровове”. Отделено е и място на необходимостта от подобряване на принципни положения в отделни сфери на сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи между Европейския съюз и Република България. Не на последно място е отделено и внимание на специфични въпроси по имплементация и във връзка с стандартите та Съвета на Европа, разгледани в труда на Joachim Renzikowski, Universität Halle-Wittenberg, „Трудният път към правова държава – правоприлагането на чл. 5 EMRK в България”. В книгата е отразено и българското разбиране за процесите на развитие на българската наказателна доктрина, представено от Г-жа Елеонора Николова, член на Българския Парламент.

Книгата е двуезична  и обхваща 530 страници.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

seventeen − 5 =