Кръгла маса „Международни проекти в областта на публично-частните партньорства”

Дата: 19 Ноември 2008 Автор: ЕНП

0
314

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕНП Д-Р ВЛАДИМИР ЗИНОВИЕВ ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА”, ОБСЪЖДА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В СЕКТОРА

„Международни проекти в областта на публично-частните партньорства” е темата на кръгла маса, която ще се проведе на 24 ноември 2008 г. от 9.30 в зала „Александър” на хотел Радисън. Организатори на събитието са фирма Смарт Консултинг Груп ЕООД и Европейският консултантски съюз (E.C.U. – European Consultans Unit) с подкрепата на «Заубермахер България» ЕООД.

По време на форума ще бъдат обсъдени законодателните инициативи, както и визията на изпълнителната власт за развитие в областта на публично-частните партньорства /ПЧП/. По време на кръглата маса ще бъдат представени референтни проекти в областта на околната среда, инфраструктурата и туризма, както и възможностите за финансиране на нови идеи за ПЧП.

Участие в работата на форума ще вземат г-жа Мария Капон, независим депутат и председател на Единната народна партия /ЕНП/, д-р Боряна Пенчева, директор на дирекция „Управление на средствата от ЕС“ в Министерство на финансите, експерти от Министерство на икономиката и енергетиката, г-жа Соня Колтуклиева, главен секретар на Съюза на инвеститорие в туризма, г-н Станимир Добрев, управител на „Заубермахер България” ЕООД, г-жа Милена Трифонова, директор „Институции и еврофондове” в УниКредит Булбанк, представители на браншови организации и фирми.

Дейността на Смарт Консултинг груп ЕООД е насочена към консултиране на правителствени структури, български и чуждестранни компании, НПО и общини както в страната, така и в региона в процеса на подготовка, управление и изпълнение на проекти. Фирмата е със статут на акредитиран консултант по външноикономически стратегии на германската правителствена Nbank и е локален консултант по европейските програми на Австрийската търговска камара. Смарт Консултинг груп ЕООД работи по проекти в рамките на двустранното техническо сътрудничество между България и Германия, проекти, финансирани от Европейската комисия и други международни донори, разработва планове за действие, стратегии и модели за експанзия на инвеститори, решили да стъпят на българские пазар.

Европейският консултантски съюз (E.C.U. – European Consultans Unit) e първият европейски съюз на одиторите, юридическите, данъчните и икономическите консултанти. Създаден е през 1988г. E.C.U има представителства във Франция, Гърция, Германия, Италия, Австрия, Русия, Швеция, Швейцария, Словакия, Унгария, Украйна. Целта на сдружението е защита на легитимните професионални интереси и обмяна на опит на неговите членове, насърчаване на интернационалното и европейското сътрудничество между самостоятелните юридически, данъчни и икономически консултанти и одитори.

ПРОГРАМА

КРЪГЛА МАСА „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА”

24 ноември 2008 г. от 9.30 в зала „Александър”, хотел Радисън

9.30-9.45 Регистрация

9.45-11.00 Законодателни инициативи в областта на публично-частното партньорство и визията на изпълнителната власт за развивитето му. Референти – г-жа Мария Капон, независим народен представител от 40-тото Народно събрание на Република България и председател на Единната народна партия /ЕНП/, д-р Боряна Пенчева, директор на дирекция „Управление на средствата от ЕС“ в Министерство на финансите, г-жа Миглена Добрева, Министерство на икономиката и енергетиката
11.00-11.20 Публично-частните партньорства в областта на туризма – г-жа Соня Колтуклиева, главен секретар на Съюза на инвеститорите в туризма

11.20-11.40 Презентация на референтен проект в областта на управлението на отпадъците – г-н Станимир Добрев, управител на „Заубермахер България” ЕООД
11.40-12.00 Възможностите за финансиране на проекти за публично-частни партньорства – г-жа Милена Трифонова, директор „Институции и еврофондове” в УниКредит Булбанк
12.00-12.15 Дискусия

За повече информация:

„Смарт консултинг груп” ЕООД

Тел.+359/2/4894629, +359/2/4894628

Fax:+359/2/8465013

e-mail: office@sconsulting.biz

web: http://www.sconsulting.biz

ОСТАВИ КОМЕНТАР

4 × three =